3 – 6 ขวบ ลูกวัยนี้ควรเน้นเรื่องอะไรบ้าง

เทคนิคเลี้ยงลูกวัยอนุบาล 3 – 6 ขวบ

เทคนิดเลี้ยงลูกวัยอนุบาล ในช่วงอายุประมาณ 3-6 ขวบ นั้น ก่อนอื่นพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่า เด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่เริ่มสร้างตัวตนของตัวเอง หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตจะเห็นว่าลูกน้อยชอบที่จะวิ่งได้เร็วขึ้น เริ่มที่จะฝึกขี่จักรยาน วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น ปีนป่ายกับเครื่องเล่น ชอบที่จะวาดภาพระบายสี ตัดกระดาษ แยกส่วนประกอบของของเล่น ใส่ถุงเท้า และรองเท้าเอง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าลูกเริ่มที่จะความคิดของตัวเองแล้วนะ

ลูกวัยอนุบาลเริ่มรู้ความต้องการของตัวเอง

เมื่อเด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น สามารถเล่นหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ก็จะทำให้เขาสามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ สังเกตได้จากที่เด็กสามารถพูดเป็นประโยคได้ยาวขึ้น พูดได้มากขึ้น เล่าเรื่องราวต่างๆ จากสิ่งที่พบเห็น พบเจอได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนของลูกค่ะ

เด็กวัยอนุบาลควรเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง

พอลูกเข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขาได้เจอกับเพื่อน เจอคนอื่นมากขึ้น มารยาททางสังคม กฎ ระเบียบ หรือข้อปฎิบัติต่างๆ เป็นสิ่งที่เด็กควรได้รับการอบรมสั่งสอน เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ทั้งยังต้องปลูกฝังจริยธรรมในตัวเด็ก ต้องสอนไม่ให้เด็กกลายเป็นคนขี้โกหก ไม่ลักขโมย รู้จักการรอคอย การเข้าคิว อดทนอดกลั้น รู้จักแพ้ชนะ และมีน้ำใจให้กับผู้อื่น

อีกเรื่องที่สำคัญคือ เด็กวัยนี้เป็นวัยแห่งความทรงจำแถมยังเป็นความทรงจำระยะยาวด้วย ดังนั้น หากใครปฎิบัติตัวไม่ดีต่อเด็ก พูดไม่ดีกับเด็ก ดุด่าต่อว่ารุนแรง เด็กก็จะจดจำเป็นแบบนั้น หากพ่อแม่อยากให้ลูกโตไปเป็นเด็กเช่นไร ก็ควรเริ่มปลูกฝังวินัยให้ลูกกันตั้งแต่วัยนี้อาจจริงจังค่ะ

เทคนิคเลี้ยงลูกวัยอนุบาล-3-6-ขวบ

สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเมื่อลูกเข้าวัยอนุบาล

  • ให้ลูกได้เล่นและลงมือทำ เพื่อเป็นการฝึกสมองและเพิ่มพัฒนาการที่สมวัย
  • พยายามฝึกให้ลูกทำอะไรด้วยตนเอง เวลาลูกมีปัญหาต้องพยายามให้ลูกแก้ไขด้วยตัวเองก่อน อย่าเพิ่งเข้าไปช่วยทันที เด็กจะได้รู้จักการพึ่งพาดูแลตัวเองค่ะ
  • ชมลูกเมื่อลูกทำในสิ่งที่ดี เด็กจะได้มีความภาคภูมิใจในตนเอง
  • พ่อแม่ต้องเข้มงวดเรื่องของระเบียบวินัย และจริยธรรม เพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้
  • ไม่ควรเร่งรัดลูกในการอ่านเขียน หรือเรียนมากเกินไป หากลูกชอบเรียนก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าลูกไม่ชอบแล้วไปบังคับ หรือพยายามยัดเยียดให้ลูกเรียนพิเศษเพื่อติวสอบเข้า ป.1 สิ่งนี้อาจทำให้ช่วงชีวิตในวัยเด็กขาดหายไปได้
  • ควรสอนให้ลูกได้รู้จักการพัฒนาสมอง กล้ามเนื้อ การใช้ภาษา สื่อสารให้เป็น เรียนรู้ธรรมชาติให้เป็นไปตามวัย เด็กจะได้รู้จักกระหายการเรียนรู้ และขวนขวายอยากรู้ด้วยตนเองจะดีกว่า